Publicaties

 • Female Board Index 2021

  09 Januari 2022

  Prof.dr. mijntje Luckerath-Rovers

 • Plaatje bij Stemwijzer vrouwenquotum

  Stemwijzer vrouwenquotum

  Niemand/Iedereen heeft gelijk: het is een persoonlijke weging van meerdere argumenten

  Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers

  Niemand/Iedereen heeft gelijk: het is een persoonlijke weging van meerdere argumenten

  Komende maandag debatteert de Tweede Kamer over het vrouwenquotum* en dinsdag wordt hierover gestemd. Dit is ongetwijfeld reden voor diverse media om in praatprogramma's weer de voor- en tegenstanders van stal te halen. Met dit artikel zou ik de nieuwsredacties van Pauw, Nieuwsuur, EenVandaag, Beau, DWDD en Buitenhof willen oproepen eens verder te kijken dan de populistische opiniemakers maar ècht inzicht te geven in de argumenten voor en tegen. En daarbij ook te laten zien dat er niet één waarheid is.

  Lees verder
 • Plaatje bij Jaarboek Corporate Governance

  Jaarboek Corporate Governance

  Kluwer

  Redactie: M.Lückerath-Rovers, B.Bier, H, van Ees en M.Kaptein

  In de 'Jaarboeken Corporate Governance' worden uiteenlopende aspecten van corporate governance nader besproken door toonaangevende schrijvers uit verschillende disciplines.
  Artikelen vanuit bedrijfseconomisch, juridisch en organisatorisch perspectief maar daarnaast ook hoofdstukken van ervaren bestuurders en hoofdstukken over coöperaties, familiebedrijven en het MKB. Daarnaast zijn ethiek en integriteit nadrukkelijk aanwezig in het Jaarboek.
  De auteurs, zoals wetenschappers, organisatiedeskundigen, bestuurders en interne- en externe toezichthouders, beschrijven vanuit hun expertise op een toegankelijke wijze relevante aspecten van corporate governance.

  Lees verder
 • Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015: Remuneratie

  17 Maart 2016

  Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015 richt zich, naast de jaarlijkse algemene vragen over de commissaris en het commissariaat, op remuneratie van commissarissen en bestuurders. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek werd dit jaar voor de negende keer uitgevoerd. In totaal deden 387 commissarissen en toezichthouders bij beursvennootschappen, familiebedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties et cetera mee aan het onderzoek. Net als in voorgaande jaren is het onderzoek ook dit jaar uitgevoerd door Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University/TIAS) en Prof. dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit Rotterdam).

  Lees verder
 • Female Board Index 2015

  17 Maart 2016

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Verandering in verdeling mannen en vrouwen in RvB en RvC, per 31 augustus 2015

   Geen enkel bedrijf voldoet dit jaar aan het Nederlandse streefgetal (30%) voor RvB èn RvC (per 2016), negen ondernemingen voldoen aan EU-quota proposal (40%) voor alleen de RvC (per 2020Vorig jaar voldeed Wolters Kluwer aan het streefgetal voor 30% voor beide raden, dit jaar haalt Wolters Kluwer echter de 30% niet meer voor RvC (2015: 16,7%, 2014: 40%). Drie ondernemingen voldoen bijna aan het streefgetal voor beide raden, ze hebben 50% vrouw in RvB maar blijven net onder de 30% voor RvC (29%), (Akzo Nobel, Delta Lloyd en PostNL). 24 ondernemingen voldoen aan het streefgetal voor de RvC, 10 bedrijven voldoen aan 30% in de RvB.

   

  Lees verder
 • Plaatje bij Female Board Index 2014

  Female Board Index 2014

  06 September 2014

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Wolters Kluwer voldoet als enige onderneming aan het streefgetal van 30% vrouwen in zowel raad van bestuur als raad van commissarissen. Nog steeds hebben 30 van de 87 beursfondsen (34%) geen vrouw in de rvb of rvc. Dat blijkt uit de Nederlandse Female Board Index 2014. (Peildatum: 31 augustus 2014)Unilever heeft de meeste vrouwen in de gecombineerde raad van bestuur en raad van commissarissen; vijf van dertien zijn vrouw (39%). Hierbij zit echter geen vrouwelijke bestuurder. PostNL en TomTom voldoen bijna; zij hebben een rvb waarvan meer dan 30% vrouw is, maar de 2 bedrijven blijven met 29% vrouwelijke commissarissen net onder het streefgetal van 30%.Van alle in het afgelopen jaar nieuw benoemde commissarissen bij de 87 Nederlandse beursondernemingen is bijna een derde vrouw. Het aandeel vrouwen in raden van commissarissen is gestegen naar 19,5%. In 2013 was dit nog 17,5%.

  Lees verder
 • Plaatje bij Bouwstenen voor High Performing Boards

  Bouwstenen voor High Performing Boards

  Inaugurele rede 2014 Tilburg University

  Mijntje Lückerath-Rovers

 • Plaatje bij De visie van 25 CEO’s op hun RvC

  De visie van 25 CEO’s op hun RvC

  DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER

  Mijntje Lückerath-Rovers, Barbara Bier, Hans van Ees en Muel Kaptein

  Bij de uitvoering van hun taak beoordelen commissarissen de  bestuurders. Maar hoe beoordelen eigenlijk bestuurders hun commissarissen? Om op deze vraag antwoord te krijgen hebben wij onderzoek verricht onder de CEO’s van de honderd grootste ondernemingen van Nederland.

  Lees verder
 • Plaatje bij Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013

  Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013

  ROLLEN EN DRIJFVEREN VAN DE COMMISSARIS

  Mijntje Lückerath-Rovers, Auke de Bos, Reinout de Vries

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek is in 2013 voor de zevende keer uitgevoerd. Dit jaar deden 338 commissarissen en toezichthouders uit meerdere sectoren weer mee, waarmee dit onderzoek het meest omvangrijke onderzoek in Nederland is. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek van 2013 richtte zich specifiek op de verschillende rollen van de commissaris.

  Lees verder
 • Plaatje bij Overzicht Corporate Governance in Nederland 2003-2013

  Overzicht Corporate Governance in Nederland 2003-2013

  Onderzoek in opdracht Monitoring Commissie Nederlandse Corporate Governance Code

  Barbara Bier, Paul Frentrop, Mijntje Lückerath en Danielle Melis

  Het onderhavige rapport richt zich op de periode vanaf de instelling van de Commissie Tabaksblat tot aan het einde van de termijn van de Commissie Streppel. 

  Lees verder
 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2013

  The Dutch Female Board Index 2013

  26 September 2013

  Mijntje Lückerath-Rovers

  The Dutch Female Board Index© 2013 gives an overview of the presence of women in the executive board and supervisory board (together: 'the Board') of Dutch listed companies per August 31st, 2013. The companies are ranked by the percentage women in the Board. An analysis has been made of the differences between female directors and male directors (characteristics such as age and nationality of the female directors have been compared with same characteristics of their male colleagues).

  Lees verder
 • Plaatje bij Five years after Lehman Brothers: Still too few women

  Five years after Lehman Brothers: Still too few women

  In: Gorillas, markets and the search for economic values Rethinking Lehman Brothers and the Global Financial Crises. A Nyenrode Perspective. Red: Bob Hoogenboom, Marcel Pheijffer, Edgar Karssing (Editors)

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Would the world be in this financial mess if it had been Lehman Sisters?

  In February 2009, this question was asked at The World Economic Forum (WEF) in Davos during one of the panels.2 In a New York Times article, journalist Katrin Bennhold describes this incident and adds that it “certainly hit a nerve with some of the more defensive male participants at the WEF.” The article in the New York Times continues with some interesting quotes from people present at the Davos panels. 

  Lees verder
 • Plaatje bij Onafhankelijkheid leidt niet tot betere financiele prestaties

  Onafhankelijkheid leidt niet tot betere financiele prestaties

  Tijdschrift voor Toezicht, 2013, vol.4, nr.1

  Niels van Zijl, Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

  De aandacht voor onafhankelijkheid van het bestuur of de raad van commissarissen is groot, maar de gevolgen voor de financiële prestaties zijn niet duidelijk. Eerder onderzoek levert wisselende resultaten op. Deze studie analyseert op kwantitatieve wijze eerder onderzoek naar de relatie tussen onafhankelijkheid en financiële prestaties met behulp van een meta-analyse. Op basis van 43 onderzochte studies – uit de periode 2000 tot en met 2011 – met 52.182 waarnemingen laten de resultaten een significant negatieve correlatie tussen onafhankelijkheid en financiële prestaties zien. Het kan dus niet worden onderbouwd dat onafhankelijkheid leidt tot betere financiële prestaties van een onderneming.

  Lees verder
 • Plaatje bij Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012

  Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012

  januari 2013

  Mijntje Luckerath-Rovers en Auke de Bos

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek van 2012 richtte zich specifiek op de invloed van de diverse governance codes op de rol van de commissaris.
   
  Uit het onderzoek kwam een aantal opvallende bevindingen. Ten eerste ten aanzien van het maximum aantal toezichtfuncties in de Wet Bestuur en Toezicht. De commissaris is van mening dat dit wettelijke maximum voorkomen had kunnen worden als de governance codes hier meer aandacht aan hadden besteed. De commissarissen denken wel dat het wettelijke maximum bijdraagt aan de drie beoogde doelen van de wetgever (waarborgen kwaliteit toezicht, voorkomen belangenverstrengeling en doorbreken old-boys-network), maar dat dit via RvC-reglement of codes geregeld had moeten worden en niet in de wet.

  Lees verder
 • Het Complete Governance Verslag

  09 December 2012

  Mijntje Luckerath-Rovers en Margot Scheltema

  De Nederlandse Corporate Governance Code vereist van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op twee plaatsen in de jaarstukken informatie over de inrichting en uitvoering van de corporate governance. Ten eerste dient het Corporate Governance hoofdstuk de hoofdlijnen van de corporate governance structuur te beschrijven, inclusief pas-toe of leg-uit. Ten tweede dient de RvC verslag te doen van zijn werkzaamheden en maakt dit verslag onderdeel uit van de jaarstukken. Uit eerder onderzoek van Lückerath en Scheltema is gebleken dat informatie over de governance structuur of de wijze van het gevoerde toezicht niet altijd op de juiste plaats vermeld wordt. Daarnaast zijn er zowel lacunes als dubbele vermeldingen. Dit verlaagt de leesbaarheid van de relevante governance informatie.

  Lees verder
 • Plaatje bij Jaarboek Corporate Governance 2012-2013

  Jaarboek Corporate Governance 2012-2013

  09 December 2012

  Redactie: Mijntje Luckerath-Rovers, Barbara Bier, Hans van Ees en Muel Kaptein

  Het Jaarboek Corporate Governance is bedoeld om diegenen die in hun functie regelmatig worden geconfronteerd met corporate governance vraagstukken verder inzicht te geven in de laatste, nationale én internationale, ontwikkelingen. In 2011 is voor de eerste maal dit Jaarboek verschenen. De aanleiding was de versnippering van informatie en onderzoek over corporate governance in specifieke juridische, economische en management tijdschriften en vakbladen. Eveneens komt wetenschappelijke onderzoek niet altijd terecht bij de relevante betrokkenen in de praktijk en worden de ervaringen uit de praktijk niet altijd meegenomen in wetenschappelijk onderzoek en de interpretatie daarvan. Het Jaarboek heeft daarom niet alleen als doel om zowel theorie als praktijk samen te brengen, maar ook de verschillende disciplines die zich met het onderwerp bezighouden samen te brengen.

  In bijgaand bestand de inhoudsopgave

  Lees verder
 • Plaatje bij Effectief bestuur. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

  Effectief bestuur. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

  Onderzoeksrapport, 33 p. ISBN 9789089800404

  Mijntje Lückerath-Rovers, Gwendolyn van Tunen, Danielle Balen, Nicolette Loonen, Chantal Verkooy

 • Plaatje bij Stewardship in corporate governance

  Stewardship in corporate governance

  Hoofdstuk 28 in: De Robuuste Professional (Edgar Karssing, Marcel Pheijffer en Bob Hoogenboom (Red.)

  Danielle Melis en Mijntje Lückerath-Rovers

  Stewardship betekent letterlijk ‘rentmeesterschap’. Een rentmeester is iemand aan wie je bepaalde belangen toevertrouwt en die deze belangen voor jou naar eer en geweten zal beheren. Stewardship ziet op het nemen van verantwoordelijkheid jegens de business community, de ondernemingen en ondernemers die deel uitmaken van deze gemeenschap en iedereen die erin werkzaam is. Vraagstukken over ethiek, corporate governance, duurzaamheid en stewardship houden de bestuurders en commissarissen van vandaag en morgen bezig. In deze bijdrage zullen we ingaan op de betekenis van stewardship binnen het vakgebied corporate governance.

  Lees verder
 • Plaatje bij De toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris

  De toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris

  Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie, september 2012

  Barbara Baarsma en Mijntje Luckerath-Rovers

  In het kader van het moderniseren van intern toezicht op ondernemingen heeft ook de Ondernemingsraad (OR) een taak gekregen van de wetgever. De OR heeft daarmee verschillende aanknopingspunten om het toezicht door de Raad van Commissarissen (RvC) te beïnvloeden, waaronder het (versterkt) aanbevelingsrecht om een commissaris te benoemen. Van dit recht wordt lang niet altijd gebruik gemaakt. Dat is een gemiste kans, omdat er aanwijzingen zijn dat een RvC met een OR-voordrachtscommissaris op een aantal punten significant beter functioneert dan een RvC zonder OR-voordrachtscommissaris. Omdat het effect van de voordrachtcommissaris op veel punten echter geen (positief) effect lijkt te hebben, is vervolgonderzoek nodig naar onder andere de relatie met sectoren en ook andere aspecten, als de omvang van de onderneming of instelling waarop toezicht wordt gehouden. Pas daarna zijn beleidsmatige conclusies te trekken over bijvoorbeeld het stimuleren van het voordrachtrecht.

  Lees verder
 • Plaatje bij Ongeschreven regels of wetgeving? Het onderschatte belang van de zelfevaluatie voor bestuur en toezicht

  Ongeschreven regels of wetgeving? Het onderschatte belang van de zelfevaluatie voor bestuur en toezicht

  Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, 2012, n2.12

  Mijntje Luckerath-Rovers

  In dit artikel (Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de presentatie bij het Ondernemingsrechtdiner 2012 op 26 juni 2012 en is mede gebaseerd op mijn inaugurele rede aan Nyenrode Business Universiteit.) wordt allereerst de lange weg van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht geschetst. Hierbij wordt vooral ingegaan op de amendementen ten aanzien van het maximum aantal toezichtfuncties en de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen. Beide amendementen zijn initiatieven van de politiek om door middel van wetgeving gewenst gedrag in de bestuurskamer af te dwingen.

  Lees verder
 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2012

  The Dutch Female Board Index 2012

  21 September 2012

  Mijntje Luckerath-Rovers

  Van de 60 nieuwe commissarissen bij beursondernemingen waren er dit jaar 14 vrouw (23,3%). Dit blijkt uit ‘De Nederlandse Female Board Index 2012’ van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance van Nyenrode Business Universiteit. Het aantal vrouwen in de RvC is per saldo met 9 toegenomen bij de 96 beursgenoteerde Naamloze Vennootschappen (NV’s). Er was per saldo geen toename in het aantal vrouwelijke bestuurders. Slechts 74 van de 711 zittende bestuurders en commissarissen is vrouw. (10,4%; peildatum 31 augustus 2012). Nog steeds heeft de meerderheid (52%) van de 96 beursondernemingen geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011

  19 Februari 2012

  Mijntje Luckerath-Rovers en Auke de Bos

  Ruim 200 commissarissen en toezichthouders van (beurs-) ondernemingen,
  zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties hebben ook dit jaar
  weer deelgenomen aan het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek.
  Hiermee geeft dit onderzoek een goede doorsnede van het profiel en de visie
  van de commissaris en toezichthouder in een brede context. Het onderzoek van
  2011 richt zich in het bijzonder op de evaluatie van de RvC. De vragen richten
  zich onder andere op de wijze waarop de RvC zichzelf evalueert, hoe vaak er een
  evaluatie plaatsvindt, of hier externe deskundigen bij betrokken zijn en welke
  thema’s onderdeel van de evaluatie zijn. Daarnaast is aan de commissarissen
  gevraagd daadwerkelijk het functioneren van de RvC op verschillende onderdelen
  te beoordelen.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het RVC-verslag: de RVC laat zich niet kennen

  Het RVC-verslag: de RVC laat zich niet kennen

  In: Jaarboek Corporate Governance 2011-2012

  Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Scheltema

  Aan de inhoud van het verslag van de Raad van Commissarissen (hierna: “RvC”)
  worden geen wettelijke eisen gesteld en formeel maakt het RvC-verslag geen
  onderdeel uit van het jaarverslag (het directieverslag). Toch dient de RvC als
  gevolg van de bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna:
  de “Code”) jaarlijks een verslag te schrijven van zijn werkzaamheden.1 Daarnaast
  dient de RvC ook bepaalde informatie op de website van de onderneming te
  plaatsen, waaronder bijvoorbeeld het remuneratierapport of het commissarissenreglement.
  2 In 2009 publiceerden wij ons onderzoek naar de RvC-verslagen van
  2009 van 61 beursgenoteerde ondernemingen. De belangrijkste conclusie hierin
  was dat dat de RvC-verslagen nog weinig inzicht in het gevoerde toezicht geven.3
  In een vergelijkbaar onderzoek van het NIVRA concludeerden de onderzoekers
  dat de RvC-verslagen ‘veelal op minimale wijze voldoen aan de eisen die de
  Code stelt’.

  Lees verder
 • Plaatje bij Jaarboek Corporate Governance 2011-2012

  Jaarboek Corporate Governance 2011-2012

  Uitgever: Kluwer

  Onder redactie van: Mijntje Lückerath-Rovers, Barbara Bier, Muel Kaptien en Leen Paape

  In dit eerste Jaarboek Corporate Governance worden uiteenlopende aspecten van Corporate Governance nader besproken door toonaangevende schrijvers uit verschillende disciplines. Incl. actuele corporate governance code.

  Lees verder
 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2011

  The Dutch Female Board Index 2011

  Female executives and non-executive directors

  Mijntje Luckerath-Rovers

  Voor de vijfde maal het jaarlijkse overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De stand  per 31 augustus 2011.

  Lees verder
 • Plaatje bij Code of Conduct for non-executive and supervisory directors

  Code of Conduct for non-executive and supervisory directors

  JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Volume 100, Number 3, 465-481,

  Mijntje Luckerath-Rovers en Auke de Bos

  After the corporate scandals at the beginning of the new millennium, corporate governance codes were drafted and implemented in national laws and regulations. Unfortunately, due to an ongoing supply of new financial scandals and societal deceptions, our society increasingly distrusts executive directors, non-executive directors and supervisory board members, as they often appeared to play a significant role in these scandals. This article shows that a code of conduct could provide this guidance to NEDs/SDs on several issues. 

  Lees verder
 • Plaatje bij Inaugurele Rede: Mores Leren. Soft Controls in Corporate Governance

  Inaugurele Rede: Mores Leren. Soft Controls in Corporate Governance

  8 Juni 2011, 16.00 Nyenrode Business Universiteit

  Mijntje Luckerath

  Inaugurele rede uitgesproken op 8 juni 2011

  Lees verder
 • Plaatje bij Secretaris ontwikkelt zich tot Chief Governance Officer

  Secretaris ontwikkelt zich tot Chief Governance Officer

  Goed bestuur, nr.1., 2011, p.18-25

  Mijntje Luckerath-Rovers

  Artikel naar aanleiding van het eerdere onderzoek naar de rol van de secretaris in corporate governance.

  Lees verder
 • Plaatje bij Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010

  Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010

  Erasmus Instituut Toezicht en Compliance

  Auke de Bos en Mijntje Luckerath-Rovers

  Het onderzoek van 2010 richt zich in het bijzonder op het afleggen van verantwoording door commissarissen en toezichthouders in bijvoorbeeld het RvC-verslag of door middel van andere communicatiemiddelen. Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de wijze waarop de RvC communiceert, en hoe dit verbeterd kan worden. Wat zijn de mogelijkheden voor een effectieve communicatie met belanghebbenden? En wat hindert de RvC om inhoudelijk verantwoording af te leggen over het gevoerde toezicht? Is het RvC-verslag wel het juiste communicatiemiddel, en wat zijn eventuele alternatieven hiervoor?

  Lees verder
 • Plaatje bij Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag

  Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag

  Maandblad Accountancy en Bedrijfseconomie, Het Jaar 2010 verslagen, januari 2011

  Auke de Bos, Henk Edelman, Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Scheltema

  De wijzigingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, het aangepaste Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag en de Wet op het financieel toezicht hebben gevolgen voor de te verstrekken informatie op het gebied van corporate governance. In dit artikel wordt ingegaan
  op een aantal belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving en de wijze waarop ondernemingen hier invulling aan geven. Tevens komen wij met enkele praktische aanbevelingen
  voor de wet- en regelgever.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het RvC-verslag: weinig inzicht in toezicht

  Het RvC-verslag: weinig inzicht in toezicht

  In: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, november 2010, 14p. , p.574-586

  Mijntje Lückerath-Rovers, Margot Scheltema en Auke de Bos

  In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het verslag van de raad van commissarissen (hierna: RvC-verslag) de lezer van nuttige informatie voorziet. Dit wordt onderzocht voor een zestigtal  vennootschappen aan de hand van de eisen in de Nederlandse Corporate Governance Code1 (hierna: de Code) ten aanzien van het RvC-verslag. Hierbij is ten eerste gekeken of het RvC-verslag voldoet aan de daaraan gestelde formele eisen. Voorts is een oordeel gegeven over de mate van inzicht die deze informatie aan de gebruiker van het RvC-verslag verstrekt. Met inzicht wordt bedoeld dat de RvC een uitkomst (bijvoorbeeld over de evaluatie) of een mening (bijvoorbeeld over de strategie) geeft in zijn verslag. Uit ons onderzoek blijkt dat er beperkt inzicht wordt gegeven in de wijze waarop een raad van commissarissen (RvC) zijn toezicht uitoefent, terwijl de Code dit wel vraagt. Wij pleiten dan ook voor een aanscherping van de Code op dit punt. Tevens geven wij een aantal voorbeelden van RvC-verslagen die, in onze ogen, adequate informatie geven.

  Lees verder
 • Plaatje bij Soft Controls in corporate governance.

  Soft Controls in corporate governance.

  In: Jaarboek Compliance 2011, Nederlands Compliance Instituut, december 2010, p.77-88

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Onderzoek naar corporate governance heeft zich in de afgelopen decennia vooral gericht op de vormgeving van governance. In dit artikel wordt ingegaan op soft controls, beheersingsmaatregelen om gewenst gedrag te bevorderen, in corporate governance. In de literatuur betreffende het werkgebied van de interne auditor of de compliance officer zijn soft controls geen nieuw fenomeen sinds de introductie van het COSO-framework in de jaren ’90. Binnen corporate governance literatuur zijn ze echter nog vrijwel niet beschreven. Het introduceren van soft controls in governance zou wellicht een betere optie zijn om te sturen op gewenst gedrag. Voor het sturen aan de hand van soft controls in het essentieel dat verwachtingen helder zijn, dat er voldoende draagvlak is, dat er enige vorm van evaluatie plaatsvindt en dat ongewenst gedrag consequenties heeft.

  Lees verder
 • Plaatje bij Administrateur of Chief Governance Officer: De rol van de secretaris in Corporate Governance

  Administrateur of Chief Governance Officer: De rol van de secretaris in Corporate Governance

  13 December 2010

  Mijntje Lückerath-Rovers en Perry Oostdam

  De rol van de secretaris in corporate governance is tot op heden onderbelicht en wordt onderschat. Er is een enorme hoeveelheid onderzoek in de governance literatuur naar de rol van bestuurders, commissarissen en toezichthouders maar vrijwel niet naar de secretaris. Corporate governance codes zijn tegenwoordig voor alle sectoren aanwezig, maar de secretaris is daarin vrijwel onzichtbaar terwijl hij of zij in het governance proces een belangrijk rol speelt. In het voorliggende onderzoek wordt ook voor Nederland de internationale trend omtrent de corporate secretary bevestigd. In het eerste deel van het rapport worden deze ontwikkelingen geschetst. In het tweede deel wordt door middel van een onderzoek onder 49 secretarissen aangetonnd dat de secretaris is meegegroeid in de ontwikkelingen rondom governance. Was de secretaris voorheen vooral een administrateur, met een ondersteunende rol bij (de voorbereiding van) vergaderingen en de verslaglegging daarvan, tegenwoordig dient de secretaris daarnaast te beschikken over uitgebreide kennis van de governance principes, dient hij deze te toetsen en is hij een spil in de communicatie tussen bestuur en toezichthouders.

   

  Lees verder
 • Topvrouwen

  in: Rotterdams Zakenvrouwen 2010, p. 22-23

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Lees verder
 • Chief Governance Officer

  Column in Aedes magazine, nr. 23, 2010

  Mijntje Lückerath-Rovers

  De bestuurssecretaris heeft meer informatie dan wie ook over de verhouding tussen bestuur en toezichthouders. Over de communicatie, over dilemma’s die wel of niet gedeeld worden, over principes en best practices die wel of niet worden nageleefd. Toch wordt de secretaris bijna stelselmatig overgeslagen in alle onderzoeken naar de rol van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Corporate governance codes zijn tegenwoordig voor alle sectoren aanwezig, maar ook daarin is de secretaris vrijwel onzichtbaar. De rol van de bestuurssecretaris in corporate governance is onderbelicht en onderschat.

  Lees verder
 • Plaatje bij Commissaris beursgenoteerde ondernemings versus toezichthouder in de zorg: zoek de verschillen

  Commissaris beursgenoteerde ondernemings versus toezichthouder in de zorg: zoek de verschillen

  Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 2010, nr.11, p.44-45

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers

  In het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009 hebben de auteurs,
  onderzoekers van de Erasmus Universiteit, gekeken naar de verschillen
  tussen commissarissen en toezichthouders bij zorginstellingen en andere
  organisaties.

  Lees verder
 • Plaatje bij ‘Verslag van de Raad van Commissarissen geeft weinig inzicht’

  ‘Verslag van de Raad van Commissarissen geeft weinig inzicht’

  Onderzoekers Erasmus Universiteit analyseerden RvC-verslagen van beursfondsen over 2009

  Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Scheltema

  In hoeverre voorziet het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC-verslag) de lezer van nuttige informatie? Dit is onderzocht voor zestig vennootschappen. Hierbij is ten eerste gekeken of het RvC-verslag voldoet aan de daarvoor gestelde formele eisen. Voorts is een oordeel gegeven over de mate van inzicht die deze informatie aan de gebruiker van het jaarverslag verstrekt. Uit ons onderzoek blijkt dat er beperkt inzicht wordt gegeven in de wijze waarop een RvC zijn toezicht uitoefent, terwijl de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code Frijns) dit wel vraagt.

  Lees verder
 • Plaatje bij From checks and controls to changing the core culture

  From checks and controls to changing the core culture

  Response to the European Commission’s GREEN PAPER Corporate governance in financial institutions and remuneration policies

  D. Balen, A. Belgrave, N. Loonen-van Es, M. Lückerath-Rovers, B. Schotman-Kruiten, D. Strik, G. van Tunen, C. Verkooy, M. Visser and M. Wiersma

  This document has been composed by a multidisciplinary Think Tank of 10 senior international financial services professionals, based in The Netherlands. The group’s expertise and experience in the international financial services industry encompasses all major areas, including risk management, general management and supervision, reporting and accounting, legal matters, corporate governance, leadership development, sustainability and academia.
  This document serves to contribute to the Commission’s public consultation and aims at providing new perspectives and ideas for creating a sustainable European financial services sector for all stakeholders (shareholders, citizens, tax payers, banks, governments, supervisory authorities, employees and society as a whole). It also serves to promote good practices in banking that can provide inspiration for the development of new models of thinking and building blocks for a sustainable banking system.

  Lees verder
 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2010

  The Dutch Female Board Index 2010

  ‘Per saldo slechts 2 topvrouwen erbij in 2010: 61% Nederlandse beursfondsen heeft nog steeds geen vrouw in top’

  Mijntje Lückerath-Rovers

  De jaarlijkse Female Board Index van de Erasmus Universiteit toont geen toename in het aantal beurs-ondernemingen met vrouwen in de top, het aantal blijft steken op 39 van 99 ondernemingen. Per saldo kwamen er twee vrouwen bij, dit is fors minder dan in 2009, toen er per saldo elf vrouwen werden benoemd. In 2009 werden er zowel meer vrouwen benoemd (14) en gingen er minder vrouwen (3) weg. In 2010 werden acht vrouwen benoemd en gingen er zes weg. Het aandeel vrouwen van alle bestuurders en commissarissen blijft dit jaar steken op 8,1%.(2009:7,7%)
  Onderzoeker Mijntje Lückerath-Rovers publiceert jaarlijks het aantal vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van alle Nederlandse beursondernemingen. Het wetsvoorstel van 30% vrouwen in RvC en RvB op 1 januari 2016 lijkt verre van realistisch: bij een gelijkblijvend groeipercentage zou begin 2016 15,7% van de RvC vrouw zijn, en 5,4% van de RvB.

  Lees verder
 • Groupthink

  AEDES-magazine, nr.17-18, 2010, column

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Maar liefst 40 procent van de grote woningcorporaties sloot 2009 af met verlies, zo viel onlangs te lezen in het Financieel Dagblad. De best presterende corporatie is De Alliantie, die in 2009 ‘haar ambitie herijkte’. Eind 2009 bestond de RvC van De Alliantie voor de helft uit vrouwen. Toeval? Misschien. Maar zowel het ‘herijken’ als het aandeel vrouwen in de raad duiden op de afwezigheid van groepsdenken en tunnelvisie. Groepsdenken is één van de voornaamste oorzaken van de financiële crisis.

  Lees verder
 • Plaatje bij Communicatieplan

  Communicatieplan

  AEDES magazine, nr.12, 2010

  Mijntje Lückerath-Rovers

  column in Aedes-magazine

 • Plaatje bij Evenwichtige samenstelling

  Evenwichtige samenstelling

  Management Scope, nr.5, 2010, p.26-27

  Mijntje Lückerath-Rovers

  analyse van wetgeving betreffende streefgetal voor vrouwen in RvB en Rvc

  Lees verder
 • Plaatje bij Onafhankelijke commissarissen en de relatie met performance in one-tier en two-tier bestuur

  Onafhankelijke commissarissen en de relatie met performance in one-tier en two-tier bestuur

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, maart 2010, p. 152-163

  Mijntje Lückerath-Rovers en Ewout Smits

  n dit artikel wordt de relatie tussen het aantal onafhankelijke commissarissen in de Board en ondernemingsprestaties onderzocht voor Nederland en
  het Verenigd Koninkrijk (VK). Nederland en het VK verschillen ten opzichte van elkaar in het toegepaste bestuursmodel, respectievelijk het two-tier en het one-tier bestuursmodel.In Nederland is een wetsvoorstel ingediend zodat het one-tier bestuursmodel ook wordt toegestaan. Tegenstanders van het one-tier bestuursmodel betogen dat in het one-tier bestuursmodel de onafhankelijkheid van de toezichthouders in het geding is. In dit artikel wordt aangetoond dat de aanbevelingen voor onafhankelijkheid in het VK strikter zijn en dat het percentage onafhankelijke toezichthouders (‘het relatieve aantal’) in het VK significant hoger is.

  Lees verder
 • Plaatje bij Tijdsbesteding commissaris omhoog, beloning blijft achter

  Tijdsbesteding commissaris omhoog, beloning blijft achter

  Goed Bestuur. Tijdschrift over Governance, nr.1, 2010, p.21-27

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Op de Nationale Dag voor Commissarissen en Toezichthouders is voor de derde maal het Nationaal Commissarissen Onderzoek (‘NCO’) gepresenteerd. In dit artikel worden enkele opvallende resultaten beschreven. De diversiteit in de raad groeit nauwelijks, externe werving van commissarissen wint terrein en alleen commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen zijn meer gaan verdienen. De beloning van toezichthouders in de non-profitsector zou dan ook omhoog moeten.

  Lees verder
 • Plaatje bij 5-Minutes Commissarissen Update

  5-Minutes Commissarissen Update

  Maart 2010

  Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

  De “5-Minutes Commissarissen Update” is een digitale survey die eens in de drie maanden verstuurd wordt naar ongeveer 300 commissarissen en toezichthouders. Het onderzoek betreft vijf tot maximaal tien vragen, die in maximaal vijf minuten te beantwoorden zijn. In dit onderzoek is aan commissarissen de vraag gesteld waar de balans ligt tussen wetgeving en zelfregulering.

  Lees verder
 • Plaatje bij Deugd

  Deugd

  Column in AEDES Magazine, nr. 4. 2010, p.36

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Wanneer deugt iemand? Moeilijk te meten. Want een deugd is net zo subjectief als normen en waarden en ongeschreven regels. Deugden kunnen verschillen tussen groepen en ook nog eens over de tijd veranderen. Een deugd ligt vaak tussen twee ondeugden in. Zo ligt de deugd moed tussen de ondeugden overmoed en lafheid in.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009

  Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, nr.12

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath

  Voor het derde achtereenvolgende jaar publiceert de Erasmus Universiteit het Nationaal Commissarissen Onderzoek. Ook dit jaar hebben weer meer dan 400 commissarissen bij beursondernemingen, niet-beursondernemingen, familiebedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties meegedaan.

  Lees verder
 • Plaatje bij 5-Minutes Commissarissen Update

  5-Minutes Commissarissen Update

  November 2009

  Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

  De 5-minutes Commissarissen Update wordt gestuurd naar commissarissen die in het NCO hebben aangegeven hieraan mee te willen werken en stelt per e-mail periodiek vijf tot maximaal tien vragen, die in maximaal vijf minuten te beantwoorden zijn. In November 2009 stond centraal de interactie RvC met RvB, tevredenheid en vertrouwelijkheid

  Lees verder
 • Plaatje bij Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders.Discussiedocument

  Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders.Discussiedocument

  Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, nr. 10

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers

  In deze publicatie is het eerste concept van een Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders opgenomen. Deze Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders is algemeen van aard en bedoeld voor commissarissen en/of toezichthouders bij zowel profit als non-profit organisaties Het doel van de gedragscode is een aantal uitgangspunten te definiëren voor toezichthouders, die als ‘kompas’ kunnen dienen bij het uitoefenen van de taak van commissarissen en toezichthouders. De gedragscode zou een positieve bijdrage moeten leveren aan goed bestuur en toezicht, hetgeen een maatschappelijk thema is.

  Lees verder
 • Plaatje bij Gedragscode voor Commissarissen: nog steeds een stap te ver?

  Gedragscode voor Commissarissen: nog steeds een stap te ver?

  Goed Bestuur, oktober 2009, p. 44-53

  Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

 • Plaatje bij Best Practices’ voor de Commissaris in het Familiebedrijf wenselijk? Tabaksblat voor het familiebedrijf

  Best Practices’ voor de Commissaris in het Familiebedrijf wenselijk? Tabaksblat voor het familiebedrijf

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, oktober 2009, p. 368-377

  Pim van Leersum, Mijntje Lückerath-Rovers en Niels van Zijl

  De rol van de commissaris eist in het huidige corporate governance debat een steeds prominentere rol op. In tegenstelling tot de publieke beursgenoteerde ondernemingen, is er in Nederland voor ondernemingen in het private domein waar familiebedrijven de overhand hebben nog niet een corporate governance code ontwikkeld. In dit artikel is onderzocht of een governance code voor het familiebedrijf zinvol is.

  Lees verder
 • Plaatje bij Non-executive Directors in the Profit and Non-profit Sector: A Different Approach Towards Governance?

  Non-executive Directors in the Profit and Non-profit Sector: A Different Approach Towards Governance?

  Management Online Review, December 2009, p.1-14

  Mijntje Lückerath-Rovers, Luc Quadackers en Auke de Bos

  After the recent scandals and the introduction of new corporate governance codes, non-executive directors (NED's) and supervisors have started playing an increasingly important role in providing the ‘checks and balances’ of organizations. Little is known about the way in which NED's fulfill their supervisory role. This article compares NED's in profit organizations to those in non-profit organizations.

  Lees verder
 • Plaatje bij De Rol van de commissaris. Verschillen tussen de profit en de non-profit sector

  De Rol van de commissaris. Verschillen tussen de profit en de non-profit sector

  MAB, mei 2008, p.235-244

  Mijntje Lückerath-Rovers, Luc Quadackers en Auke de Bos

  Na de recente beursschandalen en de introductie van nieuwe corporate governance codes hebben commissarissen en toezichthouders een steeds belangrijkere rol gekregen in de ‘checks and balances’ van organisaties. Er is echter nog weinig bekend over de wijze waarop commissarissen hun toezichthoudende rol vervullen. In dit artikel worden commissarissen in profit organisaties vergeleken met commissarissen in non-profit organisaties.

  Lees verder
 • Plaatje bij Dynamisch samengestelde teams

  Dynamisch samengestelde teams

  Management Scope, 2010 (januari), 3 pp., 56-58

  Mijntje Lückerath - Rovers en Auke de Bos

 • Plaatje bij Topvrouwen

  Topvrouwen

  Academic Service

  Mijntje Lückerath en Marike van Zanten

  Met interviews met o.a. Margot Scheltema (CFO Shell Nederland), Else Bos (CEO PGGM Investments), Colette van Eerd (Jumbo Supermarkten), Hayko Kroese (Global Head HR Philips), Trude Maas (voorzitter RvC Philips Nederland)

  Topvrouwen staan nog steeds op eenzame hoogte. De raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse beursfondsen tellen slechts 5,9 procent vrouwen en tweederde van de ondernemingen heeft géén vrouw in de hoogste regionen. Wie zijn deze vrouwen, bij welke ondernemingen zijn ze te vinden en hoe bereikten ze de top?I

  Lees verder
 • Plaatje bij Slakkengang

  Slakkengang

  Management Scope, 2009 (oktober), 3 pp., 34-36

  Mijntje Lückerath - Rovers

 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2009

  The Dutch Female Board Index 2009

  Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, nr.11

  Mijntje Lückerath-Rovers

  The Dutch ‘Female Board Index 2009’ provides for the third year an overview of female representation on the Executive Boards and Supervisory Boards of 107 Dutch NV companies listed on Euronext Amsterdam. The study showed that in September 2009, 38 listed Dutch companies have one or more women on their Executive Board and/or Supervisory Board; this is 35.5% of all 107 Dutch listed companies. Still 69 companies have no women at all on their Executive Board or Supervisory Board.

  Lees verder
 • Plaatje bij Female directors on corporate boards provide legitimacy to a company. A resource dependency perspective.

  Female directors on corporate boards provide legitimacy to a company. A resource dependency perspective.

  Management Online Review, June 2009, p.1-13

  Mijntje Lückerath-Rovers

  This study addresses the research question why some companies do and others do not have women on their boards. This study provides evidence on the organizational characteristics that affect the likelihood of women being appointed. The results show that in The Netherlands company size, board size, industry and the exchange segment the company is traded on, significantly impact the female representation on board of directors.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008

  Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, nr. 4

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008 is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit met medewerking van het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Aan het onderzoek hebben 417 commissarissen bij beursondernemingen, niet-beursondernemingen, familiebedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties meegedaan.

  Lees verder
 • Plaatje bij Commissaris moet de werkvloer op

  Commissaris moet de werkvloer op

  Management Scope, 2009 (januari), 1 pp., 51-51

  Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos

 • Plaatje bij Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?

  Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?

  Goed Bestuur, 2008, nr. 1, p.12-21

  Auke de Bos, Mijntje Lückerath-Rovers en Niels van Zijl

  In dit artikel gaan wij in op de vraag wat het instellen van een one-tier bestuursmodel betekent voor de onafhankelijkheid van het bestuur.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het glazen klif.

  Het glazen klif.

  Management Scope, 2009 (januari), 2 pp., 52-54

  Mijntje Lückerath-Rovers en Marike van Zanten

 • Plaatje bij Gender-diversiteit; de Nederlandse business case

  Gender-diversiteit; de Nederlandse business case

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2009 (maart), 11pp, 92-103

  Mijntje Lückerath-Rovers

  De bedrijfseconomische argumenten om meer vrouwen te benoemen in de top van een onderneming (betere besluitvorming, betere afspiegeling relevante stakeholders) worden vaak onderbouwd door het 'bewijs' van de studies van Catalyst en McKinsey dat meer vrouwen in de top daadwerkelijk bijdragen aan de ondernemingsprestaties van de onderneming. Dit artikel levert een bijdrage aan het Nederlandse debat door de methodes uit deze studies toe te passen op de 116 beursondernemingen die deel uitmaken van de Nederlandse Female Board Index.

  Lees verder
 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2009

  The Dutch Female Board Index 2009

  Uitgave Erasmus Instituut Toezicht & Compliance

  Mijntje Lückerath-Rovers

  The Dutch ‘Female Board Index 2009’ provides for the third year an overview of female representation on the Executive Boards and Supervisory Boards of 107 Dutch NV companies listed on Euronext Amsterdam.The study showed that in September 2009, 38 listed Dutch companies have one or more women on their Executive Board and/or Supervisory Board; this is 35.5% of all 107 Dutch listed companies. Still 69 companies have no women at all on their Executive Board or Supervisory Board. Of the 813 directors in the sample, 57 (7.0%) are female.

  Lees verder
 • Plaatje bij Actualiteiten: Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007: de commissaris bestaat niet

  Actualiteiten: Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007: de commissaris bestaat niet

  Ondernemingsrecht 2008(5): 200-201.

  Mijntje Lückerath-Rovers

   

 • Plaatje bij The Dutch Female Board Index 2008

  The Dutch Female Board Index 2008

  Erasmus Instituut Toezicht & Compliance

  Mijntje Lückerath-Rovers

  The Dutch ‘Female Board Index 2008’ provides for the second year an overview of female representation on the Board of Directors and Supervisory Boards of 113 Dutch NV companies listed on Euronext Amsterdam. The companies are ranked according to the percentage of women present on their combined Board of Directors and Supervisory Boards.

  Lees verder
 • Plaatje bij De Nederlands Female Board Index 2007

  De Nederlands Female Board Index 2007

  Analyse van de vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij 122 Nederlandse beursondernemingen.

  Mijntje Lückerath-Rovers

  Het is maar weinig vrouwen gegund toe te treden in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. De Nederlandse 'Female Board Index' laat zien hoe weinig. Onderzoekster Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit Rotterdam analyseerde het aandeel van vrouwen in de RvB en RvC van 122 beursondernemingen.

  Lees verder
 • Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007

  Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007

  Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, nr. 1, ISBN

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers

  Commissarissen in Nederland handelen steeds professioneler. De meeste commissarissen voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie en stellen kritische vragen aan het bestuur. Ook grijpen ze naar eigen zeggen actief in als dat nodig is. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 dat is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, met medewerking van het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen (NKCC). 

  Lees verder
 • Plaatje bij Operationele leases en het voorspellen van faillissement.

  Operationele leases en het voorspellen van faillissement.

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2007 (december), p. 624-637

  Mijntje Lückerath-Rovers

   

 • Plaatje bij Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen.

  Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen.

  Goed Bestuur 2007 (december), p.17-24

  Mijntje Lückerath-Rovers, Luc Quadackers en Auke de Bos

   

 • Plaatje bij Wat bracht ons de Toeter van Docters van Leeuwen

  Wat bracht ons de Toeter van Docters van Leeuwen

  Tijdschrift voor Compliance, 2006, nr.6. p.160-168

  Mijntje Lückerath-Rovers en Myrthe Heijmering

 • Plaatje bij Operationele leases: een niet te onderschatten post.

  Operationele leases: een niet te onderschatten post.

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 78(11), p.497-506

  Mijntje Lückerath-Rovers

   Onderzoek naar operationele leases in de periode 1996-2003.

 • Plaatje bij Financiële markten en toezicht.

  Financiële markten en toezicht.

  Hoofdstuk 6 in: Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief, (2007) p. 85-116

  Mijntje Lückerath-Rovers

   Financiële markten zijn in beweging. Financiële transacties als beursintroducties, overnames en splitsingen van ondernemingen en faillissementen zijn aan de orde van de dag. Het boek Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief.

  Onder redactie van Bos, A. de, Slagter, W.J. (Eds.)Kluwer: Deventer, ISBN: 978-90-13-04802-5

  Lees verder
 • Wijzigingen op toezicht op accountantsorganisaties.

  Toezicht: Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht, (2006), p.149-166

  Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers

  Rogier, L.J.J., Doelder, H. de (Eds.)(14), 236 pp., 149-166, Boom Juridische uitgevers: Den Haag, ISBN: 90-5454-698-0