Financiële markten en toezicht.

Plaatje bij Financiële markten en toezicht.

Financiële markten zijn in beweging. Financiële transacties als beursintroducties, overnames en splitsingen van ondernemingen en faillissementen zijn aan de orde van de dag. Het boek Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief. Het gaat hier om een multidisciplinaire benadering, waarin de werking van de financiële markten, de verantwoording, het toezicht, de effectiviteit en de wenselijkheid van regelgeving in een breed perspectief worden bestudeerd. Al deze elementen komen in dit boek aan de orde. Het multidisciplinaire karakter en de nieuwe invalshoek, waarin de transactie op financiële markten centraal staat, brengen een integrerende benadering van onderwerpen uit het ondernemingsrecht, het bank- en effectenrecht, het verbintenissenrecht en het bestuursrecht mee.