Overzicht Corporate Governance in Nederland 2003-2013

Plaatje bij Overzicht Corporate Governance in Nederland 2003-2013
Download nu

Het onderhavige rapport richt zich op de periode vanaf de instelling van de Commissie Tabaksblat tot aan het einde van de termijn van de Commissie Streppel. Het rapport geeft een feitelijk overzicht van de werkzaamheden van de Commissie zelf (thema-onderzoeken en naleving van de Code), de veranderende wet- en regelgeving in de periode 2003-2013 voor zover deze een relatie heeft met Corporate Governance, de jurisprudentie in de periode 2003-2013 waarbij een duidelijk verband is met de Code of met Corporate Governance, en de internationale ontwikkelingen in de periode 2003-2103, met name voor zover het ontwikkelingen betreft die invloed hebben op de Nederlandse Code of omgeving.Naast deze feitelijke ontwikkelingen geeft het rapport op een tweetal manieren enige ‘kleur’ aan deze ontwikkelingen: in interviews met de voorzitters van de Commissie Peters, Frijns en Streppel geven zij hun visie over het doel. De visie van Tabaksblat (overleden in 2011) is weergegeven door een speech uit 2003 integraal op te nemen en een aantal governance thema’s die onderwerp van discussie zijn geweest wordt beschreven aan de hand van een concrete casus.