Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009

Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009
Download nu

Voor het derde achtereenvolgende jaar publiceert de Erasmus Universiteit het Nationaal Commissarissen Onderzoek. Ook dit jaar hebben weer meer dan 400 commissarissen bij beursondernemingen, niet-beursondernemingen, familiebedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties meegedaan. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009 is ook dit jaar door de Erasmus Universiteit op onafhankelijke wijze uitgevoerd met medewerking van het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek geeft inzicht in de verschillende opvattingen van commissarissen en toezichthouders waardoor steeds meer bekend wordt over de omgeving waarin zij functioneren en wat hen beweegt bij hun taakuitoefening. Wij zijn van mening dat door deze kennis van, en tussen, commissarissen en toezichthouders te delen, het Nationaal Commissarissen Onderzoek een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van het commissariaat. Samengevat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek dat het commissariaat nog steeds in ontwikkeling is. De tijdsbesteding neemt toe alsmede de daaraan gekoppelde
vergoeding. De meningen van de commissarissen in de verschillende sectoren, maar ook binnen de verschillende sectoren, lopen op sommige punten heel synchroon maar kunnen ook duidelijk verschillen, zoals bijvoorbeeld over de voorkeur voor one-tier en two-tier bestuursmodellen of over de mogelijkheid tot het hebben van een variabele beloning.