‘Verslag van de Raad van Commissarissen geeft weinig inzicht’

Plaatje bij ‘Verslag van de Raad van Commissarissen geeft weinig inzicht’
Download nu

In hoeverre voorziet het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC-verslag) de lezer van nuttige informatie? Dit is onderzocht voor zestig vennootschappen. Hierbij is ten eerste gekeken of het RvC-verslag voldoet aan de daarvoor gestelde formele eisen. Voorts is een oordeel gegeven over de mate van inzicht die deze informatie aan de gebruiker van het jaarverslag verstrekt. Uit ons onderzoek blijkt dat er beperkt inzicht wordt gegeven in de wijze waarop een RvC zijn toezicht uitoefent, terwijl de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code Frijns) dit wel vraagt.