Opinie in FD:Minister van Justitie: waar zijn de vrouwen

Download nu
Download nu

Vandaag publiceer ik voor negende de keer de jaarlijkse Female Board Index. Hieruit blijkt onder andere dat geen van de 84 beursondernemingen voldoet aan het wettelijke streefgetal van minimaal 30% vrouwen én mannen in raden van bestuur en raden van commissarissen. Dit streefgetal is op 1 januari 2013 via de Wet Bestuur en Toezicht in de wet verankerd, en zou voor 1 januari 2016 gehaald moeten zijn. Nu duidelijk is dat dit niet gehaald wordt zal de discussie opnieuw oplaaien wat er voor dit wettelijk streefgetal in de plaats moet komen. In plaats van die vraag steeds opnieuw aan Minister Bussemaker te stellen zou die vraag wat mij betreft eens aan de Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur gesteld moeten worden. Het is tenslotte zijn ministerie die deze wet heeft opgesteld.