Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010

Plaatje bij Nationaal Commissarissen Onderzoek 2010
Download nu

Het onderzoek van 2010 richt zich in het bijzonder op het afleggen van verantwoording door commissarissen en toezichthouders in bijvoorbeeld het RvC-verslag of door middel van andere communicatiemiddelen. Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de wijze waarop de RvC communiceert, en hoe dit verbeterd kan worden. Wat zijn de mogelijkheden voor een effectieve communicatie met belanghebbenden? En wat hindert de RvC om inhoudelijk verantwoording af te leggen over het gevoerde toezicht? Is het RvC-verslag wel het juiste communicatiemiddel, en wat zijn eventuele alternatieven hiervoor?