Gender-diversiteit; de Nederlandse business case

Plaatje bij Gender-diversiteit; de Nederlandse business case
Download nu

De bedrijfseconomische argumenten om meer vrouwen te benoemen in de top van een onderneming (betere besluitvorming, betere afspiegeling relevante stakeholders) worden vaak onderbouwd door het 'bewijs' van de studies van Catalyst en McKinsey dat meer vrouwen in de top daadwerkelijk bijdragen aan de ondernemingsprestaties van de onderneming. Dit artikel levert een bijdrage aan het Nederlandse debat door de methodes uit deze studies toe te passen op de 116 beursondernemingen die deel uitmaken van de Nederlandse Female Board Index (Lückerath-Rovers, 2008). Daarnaast is het onderzoek uitgebreid met een regressie-analyse. De resultaten laten zien dat gemiddeld de ondernemingen met vrouwen beter presteren dan de ondernemingen zonder vrouwen, of dan het sectorgemiddelde. Deze verschillen zijn echter alleen statistisch significant voor het rendement op het eigen vermogen.