De toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris

Plaatje bij De toegevoegde waarde van de voordrachtscommissaris
Download nu

In het kader van het moderniseren van intern toezicht op ondernemingen heeft ook de Ondernemingsraad (OR) een taak gekregen van de wetgever. De OR heeft daarmee verschillende aanknopingspunten om het toezicht door de Raad van Commissarissen (RvC) te beïnvloeden, waaronder het (versterkt) aanbevelingsrecht om een commissaris te benoemen. Van dit recht wordt lang niet altijd gebruik gemaakt. Dat is een gemiste kans, omdat er aanwijzingen zijn dat een RvC met een OR-voordrachtscommissaris op een aantal punten significant beter functioneert dan een RvC zonder OR-voordrachtscommissaris. Omdat het effect van de voordrachtcommissaris op veel punten echter geen (positief) effect lijkt te hebben, is vervolgonderzoek nodig naar onder andere de relatie met sectoren en ook andere aspecten, als de omvang van de onderneming of instelling waarop toezicht wordt gehouden. Pas daarna zijn beleidsmatige conclusies te trekken over bijvoorbeeld het stimuleren van het voordrachtrecht.