Deugd

Plaatje bij Deugd
Download nu

Wanneer deugt iemand? Moeilijk te meten. Want een deugd is net zo subjectief als normen en waarden en ongeschreven regels. Deugden kunnen verschillen tussen groepen en ook nog eens over de tijd veranderen. Een deugd ligt vaak tussen twee ondeugden in. Zo ligt de deugd moed tussen de ondeugden overmoed en lafheid in.Een toezichthouder moet ook vaak laveren tussen twee ogenschijnlijke tegenstellingen: tussen advies en toezicht, tussen vertrouwelijkheid van het overleg en het belang van de maatschappij, tussen afstand tot het bestuur en wederzijds vertrouwen met het bestuur, tussen onafhankelijk toezicht en meedenkende sparring partner. Het kiezen van het juiste midden verschilt per toezichthouder. Daarom is het belangrijk dat binnen een Raad van Toezicht helder is waar ieders individuele keuzes liggen.