Het RVC-verslag: de RVC laat zich niet kennen

Plaatje bij Het RVC-verslag: de RVC laat zich niet kennen
Download nu

Aan de inhoud van het verslag van de Raad van Commissarissen (hierna: “RvC”)
worden geen wettelijke eisen gesteld en formeel maakt het RvC-verslag geen
onderdeel uit van het jaarverslag (het directieverslag). Toch dient de RvC als
gevolg van de bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna:
de “Code”) jaarlijks een verslag te schrijven van zijn werkzaamheden.1 Daarnaast
dient de RvC ook bepaalde informatie op de website van de onderneming te
plaatsen, waaronder bijvoorbeeld het remuneratierapport of het commissarissenreglement.
2 In 2009 publiceerden wij ons onderzoek naar de RvC-verslagen van
2009 van 61 beursgenoteerde ondernemingen. De belangrijkste conclusie hierin
was dat dat de RvC-verslagen nog weinig inzicht in het gevoerde toezicht geven.3
In een vergelijkbaar onderzoek van het NIVRA concludeerden de onderzoekers
dat de RvC-verslagen ‘veelal op minimale wijze voldoen aan de eisen die de
Code stelt’.