Jaarboek Corporate Governance 2011-2012

Plaatje bij Jaarboek Corporate Governance 2011-2012
Download nu

Inhoudsopgave
Inleiding

1. One-tier en two-tier board: de vorm en de inhoud – Steven Schuit
2. Aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement – Daniella Strik
3. Enkele aandachtspunten voor de voorzitter van de algemene vergadering – Barbara Bier
4. Compliance risicomanagement: een holistische benadering – Robert van Altena
5. Bedrijfsethiek en compliance – Ronald Stein
6. De ethische bedrijfscultuur: overwegingen voor bestuurders en commissarissen – Dave Coenen
7. De bestuurdersbeloning: van bezoldigingsbeleid tot claw back – Paul Vestering
8. Beloning van bestuurders en media-aandacht: signalen en implicaties voor raden van commissarissen, beleidsmakers en journalisten – Jordan Otten
9. De accountant en het audit committee – Marcel Pheiffer
10. De ideale aandeelhouder – Daniëlle Melis en Ruud Pruijm
11. Compliance en non-compliance met de Nederlandse Corporate Governance Code – Hans van Ees en Reggy Hooghiemstra
12. Wat is een goede uitleg? Reflecties op het 'pas toe of leg uit'-principe – Ronald Jeurissen en Edgar Karssing
13. Evaluaties van raden van commissarissen – Dennis Veltrop en Jaap van Manen
14. Het RVC-verslag: de RVC laat zich niet kennen – Mijntje Lückerath-Rovers en Margot Scheltema
15. Improving Corporate Governance Practices – Morten Huse, Jonas Gabrielsson en Alessandro Minichilli

Bijlagen
A. Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011
B. De Nederlandse Corporate Governance Code
C. Nuttige adressen

CV's auteurs en redactieleden