Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011

Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011
Download nu

Ruim 200 commissarissen en toezichthouders van (beurs-) ondernemingen,
zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties hebben ook dit jaar
weer deelgenomen aan het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek.
Hiermee geeft dit onderzoek een goede doorsnede van het profiel en de visie
van de commissaris en toezichthouder in een brede context. Het onderzoek van
2011 richt zich in het bijzonder op de evaluatie van de RvC. De vragen richten
zich onder andere op de wijze waarop de RvC zichzelf evalueert, hoe vaak er een
evaluatie plaatsvindt, of hier externe deskundigen bij betrokken zijn en welke
thema’s onderdeel van de evaluatie zijn. Daarnaast is aan de commissarissen
gevraagd daadwerkelijk het functioneren van de RvC op verschillende onderdelen
te beoordelen.