Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008

Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008
Download nu

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008 is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit met medewerking van het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Aan het onderzoek hebben 417 commissarissen bij beursondernemingen, niet-beursondernemingen, familiebedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties meegedaan. In het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008 staat, naast de karakteristieken en de opvattingen van de individuele commissarissen, de samenstelling en het functioneren van de gehele Raad van Commissarissen (RvC) centraal. Het onderzoek richt zich op de 417 commissarissen en toezichthouders bij verschillende organisaties en legt, naast een dwarsdoorsnede van alle commissarissen, bijzondere verschillen bloot tussen de verschillende soorten organisaties.
Het rapport laat zien dat er wezenlijke verschillen bestaan in de opvattingen van commissarissen bij verschillende soorten organisaties over bijvoorbeeld de optimale samenstelling van de RvC, maar ook dat er overeenstemming is over onderwerpen als onafhankelijkheid en zelfevaluatie.
Het onderzoek wordt jaarlijks herhaald en geeft zo steeds meer inzicht in de veranderende rol van de commissaris.