Groupthink

Download nu

Maar liefst 40 procent van de grote woningcorporaties sloot 2009 af met verlies, zo viel onlangs te lezen in het Financieel Dagblad. De best presterende corporatie is De Alliantie, die in 2009 ‘haar ambitie herijkte’. Eind 2009 bestond de RvC van De Alliantie voor de helft uit vrouwen. Toeval? Misschien. Maar zowel het ‘herijken’ als het aandeel vrouwen in de raad duiden op de afwezigheid van groepsdenken en tunnelvisie. Groepsdenken is één van de voornaamste oorzaken van de financiële crisis.