Female Board Index 2015

Download nu

De Nederlandse 'Female Board Index© 2015' geeft voor het negende jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van 84 Nederlandse NVs die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam.[1] De bedrijven worden gerangschikt naar het percentage vrouwen in hun gezamenlijke RvB en RvC (zie bijlage). De gegevens zijn gebaseerd op de stand van zaken op 31 augustus 2015 en bevatten derhalve de veranderingen ten opzichte van 31 augustus 2014 voor deze 84 ondernemingen. De hierna volgende resultaten hebben zowel betrekking op de verdeling mannen/vrouwen, maar geven daarnaast inzicht in de karakteristieken van de huidige populatie bestuurders en commissarissen (leeftijd, nationaliteit, benoemingstermijnen) ongeacht geslacht.