De Nederlands Female Board Index 2007

Plaatje bij De Nederlands Female Board Index 2007

Het is maar weinig vrouwen gegund toe te treden in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen.
De Nederlandse 'Female Board Index' laat zien hoe weinig. Onderzoekster Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit Rotterdam analyseerde het aandeel van vrouwen in de RvB en RvC van 122 beursondernemingen. Daartoe werden de 122 beursondernemingen met en zonder vrouwen in de RvB en/of RvC op een rijtje gezet, gerangschikt naar het relatieve aandeel van vrouwen in de gecombineerde RvB en RvC (per december 2007). Daarnaast worden nog meer interessante verschillen blootgelegd tussen mannelijke en vrouwelijke bestuurders en commissarissen, en tussen ondernemingen met en zonder vrouwen benoemd in de Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen.De aanwezigheid (of liever gezegd de afwezigheid) van vrouwen in de RvB en RvC van ondernemingen is een actueel thema, waarbij het debat vaak gevoerd wordt aan de hand van normatieve argumenten. Dit rapport geeft een weergave van de feiten zonder een normatieve uitspraak te doen over de resultaten. Eenieder is vrij de resultaten naar eigen inzicht te interpreteren. Door de feiten op een rij te zetten kan dit rapport wel een bijdrage leveren aan de discussie of de huidige situatie wenselijk is, en zo nee, hoe deze situatie kan worden verbeterd.