Jaarboek Corporate Governance

Plaatje bij Jaarboek Corporate Governance
Download nu

In de 'Jaarboeken Corporate Governance' worden uiteenlopende aspecten van corporate governance nader besproken door toonaangevende schrijvers uit verschillende disciplines.
Artikelen vanuit bedrijfseconomisch, juridisch en organisatorisch perspectief maar daarnaast ook hoofdstukken van ervaren bestuurders en hoofdstukken over coöperaties, familiebedrijven en het MKB. Daarnaast zijn ethiek en integriteit nadrukkelijk aanwezig in het Jaarboek.
De auteurs, zoals wetenschappers, organisatiedeskundigen, bestuurders en interne- en externe toezichthouders, beschrijven vanuit hun expertise op een toegankelijke wijze relevante aspecten van corporate governance.