Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag

Plaatje bij Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag
Download nu

De wijzigingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, het aangepaste Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag en de Wet op het financieel toezicht hebben gevolgen voor de te verstrekken informatie op het gebied van corporate governance. In dit artikel wordt ingegaan
op een aantal belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving en de wijze waarop ondernemingen hier invulling aan geven. Tevens komen wij met enkele praktische aanbevelingen
voor de wet- en regelgever.