Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders.Discussiedocument

Plaatje bij Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders.Discussiedocument
Download nu

In deze publicatie is het eerste concept van een Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders opgenomen. Deze Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders is algemeen van aard en bedoeld voor commissarissen en/of toezichthouders bij zowel profit als non-profit organisaties Het doel van de gedragscode is een aantal uitgangspunten te definiëren voor toezichthouders, die als ‘kompas’ kunnen dienen bij het uitoefenen van de taak van commissarissen en toezichthouders. De gedragscode zou een positieve bijdrage moeten leveren aan goed bestuur en toezicht, hetgeen een maatschappelijk thema is.
Het doel van dit discussiestuk is om het maatschappelijk debat en de kennisontwikkeling omtrent de taakvervulling van commissarissen en toezichthouders te stimuleren en te faciliteren. Op basis van deze discussie willen wij met een definitief voorstel komen. Uit discussies in het komende half jaar zal moeten blijken òf volgens belanghebbenden een gedragscode een toegevoegde waarde heeft, en zo ja, of een generieke danwel meer sectorspecifieke gedragscode wenselijk is. Alle betrokkenen, commissarissen en toezichthouders maar ook bestuurders, aandeelhouders, ondernemingsraden en andere belangengroeperingen, worden daarom uitgenodigd mee te discussiëren of een gedragscode wenselijk is.