Stewardship in corporate governance

Plaatje bij Stewardship in corporate governance
Download nu

Stewardship betekent letterlijk ‘rentmeesterschap’. Een rentmeester is iemand aan wie je bepaalde belangen toevertrouwt en die deze belangen voor jou naar eer en geweten zal beheren. Stewardship ziet op het nemen van verantwoordelijkheid jegens de business community, de ondernemingen en ondernemers die deel uitmaken van deze gemeenschap en iedereen die erin werkzaam is. Vraagstukken over ethiek, corporate governance, duurzaamheid en stewardship houden de bestuurders en commissarissen van vandaag en morgen bezig. In deze bijdrage zullen we ingaan op de betekenis van stewardship binnen het vakgebied corporate governance.