Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007

Plaatje bij Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007
Download nu

Commissarissen in Nederland handelen steeds professioneler. De meeste commissarissen voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie en stellen kritische vragen aan het bestuur. Ook grijpen ze naar eigen zeggen actief in als dat nodig is. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 dat is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, met medewerking van het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen (NKCC). 
Bijna alle commissarissen (85 %) vinden de voordelen van de governance codes groter dan de nadelen. Na de invoering van de governance codes is er een duidelijke verschuiving opgetreden in de werkzaamheden bij 62 % van de commissarissen. Met name is er meer duidelijkheid ontstaan omtrent de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een commissaris en bestuur, aldus de onderzoekers. Het is goed dat de ‘checks en balances’ binnen een organisatie goed vastliggen. Vervolgens moet hier met gezond verstand mee worden omgegaan zonder in allerlei formele knellende procedures te vallen. Het onderzoek, dat onder leiding stond van prof.dr. Auke de Bos en dr. Mijntje Lückerath heeft de kenmerken, opvattingen en werkwijzen van commissarissen in Nederland onder de loep genomen. De 395 respondenten zijn commissaris bij beursondernemingen, niet beursondernemingen (waaronder familiebedrijven), zorginstellingen en woningbouw-corporaties.