Opinie in FD: Toegevoegde waarde van de OR-commissaris

Plaatje bij Opinie in FD: Toegevoegde waarde van de OR-commissaris

‘OR-commissaris heeft maar weinig aanzien’, zo kopte het Financieel Dagblad begin deze week (19-11). Collega-commissarissen achten deze commissaris, die is voorgedragen door de Ondernemingsraad, ‘minder in staat toegevoegde waarde te leveren’. Zoals dat vaker gaat met krantenkoppen is de tekst genuanceerder: het slechte imago betreft vooral de OR-commissaris waarbij de profielschets niet is toegepast in welk geval de RvC de collega-commissaris min of meer krijgt opgedrongen. Dat wil echter niet zeggen – en de krantenkop suggereert dat enigszins – dat de door de OR voorgedragen commissaris maar beter kan worden afgeschaft.

Zowel de theorie als eerder onderzoek leert ons namelijk dat de OR-commissaris een belangrijke bijdrage kan leveren aan het functioneren van de RvC. De door de OR voorgedragen commissaris is daarbij overigens geen belangenbehartiger van de medewerkers. Hij vervult dezelfde rol als de andere, gewone commissarissen. Toch draagt de OR-commissaris, vanwege zijn draagvlak en/of specifieke achtergrond, bij aan de verbinding tussen de ondernemingen en haar stakeholders. En dat komt de onderneming ten goede. Uit eigen onderzoek bleek verder dat commissarissen met een OR-commissaris in hun RvC het functioneren van de gehele RvC significant beter beoordeelden dan RvCs zonder OR-commissaris, waaronder een verbeterde dialoog tussen RvC en OR en beter toezicht op de maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De enige juiste conclusie uit het FD artikel is dan ook dat het gebruik van een profielschets voor zowel de RvC als geheel, als voor iedere nieuwe kandidaat-commissaris, bij iedere vacature noodzakelijk is.

Barbara Baarsma is directeur SEO, hoogleraar aan UvA en heeft diverse commissariaten. Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit en heeft diverse commissariaten (waarvan overigens 1 op voordracht van de OR).