Column Management Scope: Vakliteratuur

In mijn vakgebied, corporate governance, is er gedurende het 15-jarige bestaan van Management Scope veel veranderd. En ik heb het niet gechecked, maar ik ben er van overtuigd dat de aandacht die bestuurders en commissarissen in de meest recente jaargangen hebben gekregen, verveelvoudigd is ten opzichte van de eerste jaargangen. Scope heeft zich daardoor een waardevolle plek toegeeigend in het debat rondom governance. Het is namelijk goed om soms op informele wijze, en ik reken daar ook Management Scope toe, met elkaar van gedachte te wisselen en dilemma’s te delen.

Regelmatig lees ik in Management Scope uitspraken uit onverwachte hoek, en die vaak meer bijdragen aan inzicht in effectief bestuur dan codes en wet- en regelgeving. Rob van den Bergh (RvC Ahold, TomTom) die in februari 2012 zei: “Het helpt ook als er een of twee mensen in zo’n raad zitten die lekker anders zijn. Diversiteit…daar ben ik nou echt anders over gaan denken. Dat een goede raad zou moeten bestaan uit vier oud-leden van raden van bestuur van grote bedrijven is echt nonsens.” Of Jeroen van der Veer (o.a.RvC ING Philips) in januari 2012: “Bij mooi weer kan iedereen commissaris zijn. Bij een crisis moet een commissaris overigens geen duizend vragen willen stellen aan een directie, maar niet meer dan twee of drie relevante vragen.” en ”Dat [strategie] moet voor een commissaris zelfs het allerbelangrijkste zijn. Voor welke strategie ook wordt gekozen, je moet als commissaris weten waarom die goed is voor het bedrijf en je moet weten welke risico’s er aan kleven.” Tot slot Jaap Winter (RvC Randstad) in december 2011 “Bij gesloten boards loopt de beeldvorming bij de verschillende commissarissen ten aanzien van het eigen functioneren vaak uiteen. Bij boards die de evaluatie zelf actief oppakken, zijn de verschillen minder groot. Die hebben ze zelf al lang besproken.” Dergelijke uitspraken helpen waarschijnlijk meer mee om het functioneren te verbeteren vergroten dan dreigende wetgeving.

In de governance-programma’s van Nyenrode proberen wij ook op deze wijze de kennis en inzicht van (toekomstige) bestuurders en commissarissen te vergroten. In een soms wel heel informele setting: tijdens een gesprek bij de open haard met ervaren commissarissen die hun ervaringen willen delen. Natuurlijk hoor je dan ook wel eens dingen zoals je het zelf niet zou willen doen, maar dat is nu eenmaal de waarde van dialoog. De Management scope zou verplichte literatuur moeten zijn voor bestuurders en commissarissen, het geeft inzicht en zet aan tot denken. En dat zijn felicitaties voor de jubilaris meer dan waard.