Column Management Scope: The HP Way

Soms kan je bij overleden personen het gevoel hebben dat het maar goed is dat bepaalde zaken hen nu bespaard blijven. Dat heb ik ook bij Dave Packard en Bill Hewlett, de oprichters van Hewlett Packard, en overleden in 1996 en 2001.
HP was zijn tijd ver vooruit als het gaat om Corporate Governance. Het verhaal gaat dat Dave Packard, 29 jaar oud, in 1942 het stakeholdermodel predikte op een conferentie op Stanford. Hij had zelf gestudeerd aan Stanford, maar  tijdens deze conferentie ging hij in tegen een gerenommeerd hoogleraar die verkondigde dat het management altijd en bovenal verantwoordelijk is voor de aandeelhouders. Packard was het hiermee oneens en stelde dat het management  een verantwoordelijkheid heeft naar haar medewerkers, naar haar klanten, en naar de maatschappij in het algemeen. Naar eigen zeggen werd hij daarop hard uitgelachen.
Niet alleen ten aanzien van het stakeholder model liepen Dave en Bill voorop. HP  stond ook bekend om de HP-way, een gedragscode van vijf regels, die tezamen misschien wel de eerste corporate governance code waren. De HP-way begint allereerst met het uitspreken van vertrouwen in het individu: werknemers zijn intrinsiek gemotiveerd hun werk goed te doen en HP zal ze daarin ondersteunen en ze laten delen in het succes van de onderneming. De tweede regel richt zich op het altijd willen leveren van de beste prestaties. HP erkent daarbij dat de technieken en management vaardigheden van vandaag in de toekomst achterhaald zullen zijn en ze dus altijd op zoek moeten gaan naar nieuwe en betere manieren. De derde regel vraagt om een compromisloze integriteit bij het zakendoen. HP-medewerkers zijn open en eerlijk en verdienen daarmee het vertrouwen en de loyaliteit van anderen. Ethisch gedrag kan niet worden gegarandeerd door schriftelijke beleid, maar moet diepgewortelde traditie zijn die wordt doorgegeven van de ene generatie van werknemers aan een ander. De vierde regel richt zich op teamwork: alleen door middel van effectieve samenwerking binnen en tussen organisaties kunnen de doelen bereikt worden. De vijfde en laatste regel moedigt flexibiliteit en innovatie aan. HP wil een inclusieve werkomgeving zijn waarin de diversiteit van mensen wordt ondersteund en innovatie wordt gestimuleerd. HP-medewerkers worden aangemoedigd om hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen door permanente scholing. Interne doorstroming van personeel naar topposities is daarbij een doel op zich.
De HP-way is denk ik de laatste jaren ergens onder in de la beland. HP komt vooral in het nieuws met zaken die haaks staan op deze code: lekken naar de pers, spionage onder eigen werknemers, sexuele intimidatie waarvan de aangifte wordt afgekocht, drie CEOs  in zes jaar, ook niet allemaal van onbesproken gedrag, en als laatste dieptepunt een openbare verklaring afgelopen februari waarin HP de klanten van concurrent Dell wijst op de moeilijke tijden die Dell doormaakt en ze vraagt naar HP over te stappen. En zo was het denk ik allemaal niet bedoeld door Dave en Bill.