Column in Management Scope: Tegeltjeswijsheid

Niemand wil ze thuis aan de muur hebben hangen maar tegeltjeswijsheden geven kernachtig belangrijke boodschappen weer (‘Beter een goede buur dan een verre vriend’). De Engelse uitgever van de Corporate Governance Code, de Financial Reporting Council, heeft vorig jaar als aanvulling op de Code een richtlijn gepubliceerd wat een opsomming lijkt van tegeltjeswijsheden. Wat dacht u van: ‘An effective board should not nessecarily be a comfortable place’, of ‘Good Boards are created by Good Chairman’. Belangrijke boodschappen, kernachtig weergegeven.

De Engelse Corporate Governance Code wordt wel eens aangeduid als de Mother of all Codes. Veel landen hebben de Engelse Code als voorbeeld genomen om hun eigen Corporate Governance Code op te stellen. Ook de Nederlandse Code lijkt, ondanks dat geschreven voor de two-tier situatie, veel op de Engelse Code. De UK Corporate Governance Code is voor het laatste herzien in juni 2010. Opvallend is dat de uitgevende instantie FRC sindsdien ook additionele richtlijnen heeft uitgegeven voor de verschillende betrokkenen in Corporate Governance. Zo verscheen in juli 2010 de Stewardship Code specifiek gericht op aandeelhouders, waarin zij worden aangespoord daadwerkelijk hun aandeelhoudersbetrokkenheid te tonen. En in maart 2011 verscheen de Guidance on Board Effectiviness waarin richting wordt gegeven aan de wijze van opereren in de bestuurskamer. De Code bepaalt de kaders, de Guidance vult ze in. Blijkbaar is de FRC van mening dat de Code onvoldoende richting geeft aan een effectief opererende board. Volgens de FRC gaat de Code vooral in op structuren en processen maar moet de board vooral zelf nadenken over de wijze waarop ze hun rol uitoefenen en over het gedrag dat ze vertonen. In het voorwoord van de Guidance geeft de FRC dan ook aan dat deze vooral bedoeld is om boards 'te stimuleren na te denken over de manier waarop zij in staat zijn hun rol het meest effectief uit te oefenen’.

Meer nog dan de Code is de Guidance een pamflet, een betoog voor Goed Ondernemingsbestuur. Met zinnen die in een Code niet zouden passen maar wel meer indruk maken dan harde regels. Een laatste voorbeeld: ‘Non-executive directors should appreciate that constructive challenge from non‐executive directors is an essential aspect of good governance’ Kortom, in plaats van meer regels terug naar de kern van de zaak. Ik voorzie een gat in de markt. Binnenkort online te bestellen, oud-Hollandse tegeltjes met kernachtig zinnen. Hang ze dan niet thuis op, maar duidelijk zichtbaar in de Boardroom. Daarnaast zal in maart een Nederlandse variant van de Guidance verschijnen, een werkgroep is daar reeds mee van start gegaan. Ik hou u op de hoogte.