Column in Management Scope: Stewardess

De Nederlandse Corporate Governance Code verwacht van aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen, vooral van institutionele beleggers, dat ze zich gedragen als een steward. In Engeland is er daarvoor in 2010 zelfs speciaal een Stewardship Code gepubliceerd.

De steward is een rentmeester, iemand aan wie je bepaalde belangen toevertrouwt en die deze belangen voor jou naar eer en geweten zal beheren. De stewardess is zoals u weet geen vrouwelijke steward, maar een gastvrouw, iemand die het jou naar je zin maakt en je goed verzorgt. Door beide wordt je dus goed verzorgd, het verschil lijkt te zitten in de zwaarte van de taak. Het voordeel van een stewardess is dat je in één opslag ziet bij welke luchtvaartmaatschappij ze thuis hoort. Het zou misschien goed zijn als de aandeelhouder, naast zijn rol als steward, ook de stewardess als voorbeeld neemt.

De stewardship rol van de aandeelhouder vraag om “een volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering” aldus de Nederlandse Governance Code. Een aandeelhouder zou daarbij zijn aandelen bij voorkeur voor een langere periode aan moeten houden, een dialoog aan moeten gaan met ondernemingen en medeaandeelhouders, en zijn stemrecht moeten uitoefenen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. In december 2011 concludeerde de Monitoring Commissie Corporate Governance dat ‘beleggers zich meer bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van een stem’.* Dit komt overeen met de conclusies van de Financial Reporting Council in het Verenigd Koninkrijk dat in december 2011 over de naleving van de Stewardship Code publiceerde. Volgens de FRC is het echter nog te vroeg om te stellen dat aandeelhoudersbetrokkenheid hiermee in het algemeen sterk verbeterd is, maar is wel aangetoond dat institutionele beleggers gecommitteerd zijn om een bijdrage te leveren aan een goede corporate governance.

Toch wordt er nog steeds regelmatig gemopperd over de rol van de aandeelhouder in corporate governance en wordt hem een korte termijn visie verweten. Maar het is onterecht om daarbij alle aandeelhouders over één kam te scheren. Er zijn ook nu al aandeelhouders die hun rol als steward invullen. Blijkbaar is dit bij velen nog niet bekend. Aandeelhouders, institutionele beleggers, zouden dus nog beter naar hun achterban duidelijk moeten maken hoe ze hun rol als steward hebben ingevuld. Ze zouden nog zichtbaarder moeten maken wat hun visie op bepaalde maatschappelijke thema’s is, en zich daarover dus publiekelijk moeten uitspreken. Door ook een voorbeeld te nemen aan de stewardess zouden aandeelhouders meer uit kunnen dragen waar ze voor staan. Dan is in één ogenblik zichtbaar welke maatschappij zij dienen.