Column in Management Scope: Lobby

In Brussel schijnen zo’n 20.000 wel- en niet-geaccrediteerde lobbyisten rond te lopen die de EU-ambtenaren proberen te overtuigen van hun standpunt op verschillende gebieden. Alhoewel de informatie gekleurd zal zijn, is het ook een bron van kennis voor de Europese Commissie. Daarnaast zoekt de EC, door middel van consultatiepapers oftewel Groenboeken, ook zelf het debat met belanghebbenden. Afgelopen april publiceerde de EC het Groenboek Corporate Governance en heeft dit ter consultatie aan lidstaten en marktpartijen voorgelegd. Eenieder had tot 22 juli de tijd een reactie hierop in te sturen.
De vragen van de commissie richten zich op drie thema’s. Het eerste thema betreft  de samenstelling en werking van de raad van commissarissen. De EC stelt bijvoorbeeld specifieke vragen over de gewenste, diverse, samenstelling van de raad, de tijdsbesteding van commissarissen, en ook de jaarlijkse evaluatie, risicomanagement en bestuurdersbeloningen zijn onderdeel van dit vraagstuk. Het tweede thema betreft de betrokkenheid van de aandeelhouders.  De EC zou aandeelhouders graag meer betrekken bij governance-vraagstukken, zou willen dat aandeelhouders zich meer inzetten voor duurzame- en lange termijn rendementen en de EC vraagt zich af hoe aandeelhouders meer zouden kunnen samenwerken.  Ten derde richt de EC consultatie zich op het monitoren en handhaven van bestaande nationale codes. De EC stelt dat het huidige ‘pas-toe of leg-uit principe’ onvoldoende werkt en vraagt dus suggesties ter verbetering, bijvoorbeeld door het ‘leg-uit’ gedeelte in ‘pas-toe of leg-uit’ meer gedetailleerd voor te schrijven.
Verwacht kan worden dat verschillende consultants, experts en wetenschappers een reactie hebben gestuurd. In Brussel schijnen zo’n 20.000 wel- en niet-geaccrediteerde lobbyisten rond te lopen die de EU-ambtenaren proberen te overtuigen van hun standpunt op verschillende gebieden. Zelf heb ik ook overwogen, net als vorig jaar, een reactie te sturen. Toch heb ik een dubbel gevoel bij deze consultaties. Nader onderzoek leert dat er alleen al in 2011 zo’n zeventig consultaties lopen of hebben gelopen. Vorig jaar publiceerde de EC ook al een groenboek over accountants (oktober 2010) en over corporate governance bij financiële instellingen (juni 2010). Op deze vorig jaar gehouden consultatie kwamen 214 reacties binnen.
De EC krijgt zo, gratis en voor niets, een onschatbare waarde aan inzichten op elk gewenst gebied. De vraag die ik zo graag beantwoord zou zien is in hoeverre deze reacties daadwerkelijk bijdragen aan veranderend EU-beleid. Misschien dat dan uiteindelijk blijkt dat de ouderwetse lobby in Brussel toch nog steeds het beste werkt?

De column is gepubliceerd in Management Scope.Citeren als: M.Lückerath-Rovers (2011), Lobby, Management Scope, augustus/september 2011