Column in Aedes Magazine: Digitale Zuurstof

Onlangs zat ik een aantal dagen zonder internet. Eigen schuld, ik had de rekening niet betaald. Pas toen realiseerde ik me dat internet voor mij een basisbehoefte is geworden. Ik werk op afstand. Via internet bestel ik mijn boodschappen, betaal ik (meestal op tijd) mijn rekeningen en volg ik de vorderingen van de kinderen op school.
‘Breedbandinternet is de digitale zuurstof voor onze welvaart en welzijn’, zei Neelie Kroes, Eurocommissaris van de digitale agenda, nog onlangs. Digitale technologie is nodig voor een hogere levensstandaard, draagt bij aan een betere zorg, veiliger en efficiënter transport, schonere omgeving en eenvoudiger toegang tot publieke diensten en culturele verbondenheid.
Nederland is hard toe aan de aanleg van glasvezel voor sneller internet. Als dit netwerk voor ons bijna net zo essentieel is als riolering, water en elektriciteit, moeten we voorkomen dat de licenties naar de hoogste bieder gaan. Dan heeft het de voorkeur het netwerk aan te leggen vanuit de behoeften van de samenleving in plaats vanuit de wens rendement op een investering te maken. Het is niet rendabel om voor één afgelegen boerderij de wc aan te laten sluiten op het riool. Maar dat doet de overheid wel, en deze boer betaalt daarvoor geen extra belasting. Commerciële investeerders zullen bij het aanleggen van een glasvezelnetwerk altijd twijfelen over minder rendabele beslissingen. Minder bevolkte gebieden zullen daardoor wellicht uitgesloten worden. En er zal geen prioriteit zijn voor het ontwikkelen van nieuwe diensten bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of ouderenzorg.
Maak burgers zelf eigenaar van het netwerk, bijvoorbeeld door het vormen van een coöperatie, en het is na tien jaar afbetaald. Woningcorporaties kunnen daarin een bepalende rol spelen vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid en omdat ze vele woningen (en dus aansluitpunten) vertegenwoordigen. Verschillende corporaties hebben hierin al leiderschap getoond. Zo heeft ruim 80 procent van de burgers in Nuenen een glasvezelaansluiting, mede door initiatief van de woningcorporatie. 
Denk aan de lange termijn. U moet er toch ook niet aan denken dat u voor elke bekertje water uit de kraan of elke bezoek aan het toilet meteen af moet rekenen omdat de investeerder nu eenmaal zijn rendement moet behalen?

Deze column is gepubliceerd in Aedes Magazine.Citeren als: M.Lückerath-Rovers (2011), Digitale Zuurstof, AedesMagazine, februari 2011